Mango Mango
BRA: 61,2m2 Sov: 2
Ludo Ludo
BRA: 84,6m2 Sov: 3
Eplehage Eplehage
BRA: 192,5m2 Sov: 4
Morgengry Morgengry
BRA: 188,7m2 Sov: 5
Arvesølv Arvesølv
BRA: 237,9m2 Sov: 4
Fryd Fryd
BRA: 210,3m2 Sov: 4
Alle' Alle'
BRA: 201,3m2 Sov: 4
Paradis Paradis
BRA: 154,3m2 Sov: 5
Herskapelig Herskapelig
BRA: 251,6m2 Sov: 5
Perlemor Perlemor
BRA: 142,6m2 Sov: 4
Idyll Idyll
BRA: 134,3m2 Sov: 3
Solgløtt Solgløtt
BRA: 186,5m2 Sov: 4
Fredag Fredag
BRA: 196,9m2 Sov: 4
Gourmet Gourmet
BRA: 189,8m2 Sov: 4
Timian Timian
BRA: 164,2m2 Sov: 4
Piano Piano
BRA: 179,5m2 Sov: 3
Mandel Mandel
BRA: 188,6m2 Sov: 4
Helgero Helgero
BRA: 183,6m2 Sov: 4
Peiskos Peiskos
BRA: 167,5m2 Sov: 5
Timotei Timotei
BRA: 197,8m2 Sov: -4
Smak Smak
BRA: 199,2m2 Sov: 4
Espresso Espresso
BRA: 168,7m2 Sov: 3
Caffelatte Caffelatte
BRA: 170,6m2 Sov: 3
Rosmarin Rosmarin
BRA: 226,1m2 Sov: 5
Karma Karma
BRA: 288,8m2 Sov: -1
Hjerterom Hjerterom
BRA: 139,6m2 Sov: 4
Yoga Yoga
BRA: 204,5 m2 Sov: 3
Mynte Mynte
BRA: 206,6 + 48,3 m2 Sov: 5
Himmelblå Himmelblå
BRA: 101m2 Sov: 3
Lime 2 Lime 2
BRA: 121,8 + 90m2 Sov: 3
Lime 1 Lime 1
BRA: 111m2 Sov: 2
Harmoni Harmoni
BRA: 135,1m2 Sov: 3