Mango Mango
BRA: 61,2m2 Sov: 2
Ludo Ludo
BRA: 84,6m2 Sov: 3
Eplehage Eplehage
BRA: 181,2 m2 Sov: 4
Morgengry Morgengry
BRA: 188 m2 Sov: 4
Arvesølv Arvesølv
BRA: 224,1m2 Sov: 4
Fryd Fryd
BRA: 196,6 m2 Sov: 4
Alle' Alle'
BRA: 192,6m2 Sov: 4
Paradis Paradis
BRA: 145,5m2 Sov: 5
Herskapelig Herskapelig
BRA: 232,9m2 Sov: 5
Perlemor Perlemor
BRA: 142,6m2 Sov: 4
Idyll Idyll
BRA: 123,8m2 Sov: 3
Solgløtt Solgløtt
BRA: 179,8 m2 Sov: 4
Fredag Fredag
BRA: 178,3m2 Sov: 4
Gourmet Gourmet
BRA: 177,7m2 Sov: 4
Timian Timian
BRA: 154,1m2 Sov: 4
Piano Piano
BRA: 169m2 Sov: 3
Mandel Mandel
BRA: 186,3m2 Sov: 4
Helgero Helgero
BRA: 179 m2 Sov: 4
Peiskos Peiskos
BRA: 162,5 m2 Sov: 5
Timotei Timotei
BRA: 179,8m2 Sov: 4
Smak Smak
BRA: 178,1m2 Sov: 4
Espresso Espresso
BRA: 153,6 m2 Sov: 3
Caffelatte Caffelatte
BRA: 154,7 m2 Sov: 3
Rosmarin Rosmarin
BRA: 216,1 m2 Sov: 5
Karma Karma
BRA: 229,5m2 Sov: 3
Hjerterom Hjerterom
BRA: 139,6m2 Sov: 4
Yoga Yoga
BRA: 201,5 m2 Sov: 3
Mynte Mynte
BRA: 206,6 + 48,3 m2 Sov: 5
Lime 2 Lime 2
BRA: 121,8 + 90m2 Sov: 3
Lime 1 Lime 1
BRA: 111m2 Sov: 2
Harmoni Harmoni
BRA: 125,4 m2 Sov: 3