Hvor mye koster det å bygge hus?

Pris er viktig når vi bygger hus, men hvor mye koster det egentlig?


For de aller fleste er det å bygge nytt hus en stor kostnad, og noe en ikke gjør alt for mange ganger i løpet av livet. Derfor er det viktig å finne ut hvor mye huset koster før en begynner byggingen. Men hvor mye prisen på et hus er, er ikke så enkelt å svare på. 


Mange forhold påvirker prisen. For eksempel størrelse, standard og beliggenhet. Har du egen tomt, eller må du kjøpe ny? Skal du bygge ved sjøen, på en mark, eller ved et skogholt? Hvor i Norge befinner du deg?


Å bygge et hus som er 200 kvadratmeter koster mer enn å bygge et hus som er 100 kvadratmeter. Samtidig kan et mindre hus koste mer enn en større, hvis en ønsker å gjøre mange individuelle tilpasninger. Sånt kan spille inn på pris. 

 

Kjøper du en prosjektert bolig med nøktern, men god standard er kostnadene i de fleste tilfeller lavere enn om en bygger et helt nytt hus.                  

 

Hvis du går for et kataloghus er det et spørsmål om hvor mange egne ønsker og valg en vil utføre utenom malen. En kan i stor grad skreddersy sin egen bolig hos de fleste husbyggere uten problemer, men dette kan også medføre ekstra kostnader.

 

Hos oss i Hellvik Hus er i utgangspunktet et hus av modellen Mango være en av de rimeligste modellene, mens for eksempel Herskapelig, som er et av de største kataloghusene vi tilbyr, være mer kostbart blant annet på grunn av størrelse.


Ønsker du en prisliste fra Hellvik Hus? Sjekk her! Husk at en prisliste ikke forteller om alle kostnadene ved et nytt hus.
 

Vi i Hellvik Hus hjelper gjerne til med å lage en totaloversikt over kostnader. Budsjettgjennomgang kan du bestille her.

 

Et slikt dokument kan for eksempel være svært nyttig å ha med seg i banken når en skal ta opp boliglån, ettersom utlåner får en fullstendig oversikt over hva som skal gjøres og hvilke kostnader det er snakk om.