Hva må jeg gjøre for å bygge drømmehuset?

Å bygge et hus nøyaktig etter din smak gir deg fordelen av å kunne realisere boligdrømmen 100 prosent slik du selv ønsker den.

Et slikt prosjekt forutsetter selvfølgelig at du holder deg innenfor rammer og retningslinjer for der du ønsker å bo, og at prosjektet er teknisk gjennomførbart, men gjør du det er drømmen fullt mulig å realisere.

En viktig ting å tenke på når en bygger sitt eget drømmehus er at det krever mye tid og planlegging, og at det koster. Likevel kan det være verdt det.

Å skape sitt eget hjem handler om å legge ramme for sitt eget liv, hvor en trives og ikke irriterer seg over at løsningene ikke er akkurat slik du skulle ønske de var.

 

Prosessen i 7 punkter:

1. Du må ha en tomt du kan bygge på. Hvorvidt det er tomter tilgjengelig er veldig avhengig av hvor du bor i landet, og hvor urbant du vil bo. Jo nærmere sentrum, jo mindre og dyrere blir tomtene, hvis det er noen tilgjengelig.

 

2. Tomten legger føringer for hvilken type bolig du kan bygge. Er tomten skrå eller flat? Det har mye å bety. Videre kan kommunale reguleringer legge føringer for byggingen.

 

3. Budsjett. Avklar hvor mye du har å bruke på ny bolig, ettersom det legger føringer på både størrelse og innhold. Vi i Hellvik Hus hjelper gjerne til med å lage en totaloversikt over kostnader. Budsjettgjennomgang kan du bestille her .

 

4. Finn drømmeboligen til tomten din. De fleste finner kanskje en ferdig husmodell som de liker godt, og som de tilpasser til sine egne ønsker. Hvis du ikke ønsker en ferdig husmodell er det mulig å få arkitekt til å tegne nøyaktig det du vil ha. Her handler det mye om stil og smak, og ofte endrer ting seg underveis mens en jobber med huset.

 

5. Når boligen er ferdig tegnet må man definere hvilke materialer en ønsker å bruke i husbyggingen. Ønsker man en standard leveranse fra husbygger, eller vil man gjøre andre tilvalg. Her er det viktig med en god boligkonsulent som gir deg gode råd og tips.

 

6. Når pris er avklart signerer du kontrakt og sender søknad om byggetillatelse til kommunen. Når denne søknaden er sendt bruker en gjerne tiden til å gå mer i detaljene. Hvordan skal kjøkkenet være? Hvordan skal badet være? Hvor skal lyspunktene være? Det er mye å tenke på.

 

7. Når kommunen har gitt byggetillatelse gjennomgås alle detaljer med husbygger. Du får din egen byggeleder som holder i alle trådene, og som sikrer at boligen blir bygget og levert til avtalt tid.