Hva er egeninnsats?

Svært mange ønsker å flytte rett inn i en nøkkelferdig bolig, men fordi det å bygge hus er en stor investering for de fleste velger mange å gjøre noe arbeid selv for å spare penger. 


Dette arbeidet kalles egeninnsats. Egeninnsatsen kan for eksempel være å utføre malingen eller tapetseringen av boligen selv, montere garderobe eller å legge parkett eller laminatgulv. Er du ikke nevenyttig er en annen, og noe enklere form for egeninnsats å stå for avfallshåndtering. Rydder du byggeplassen med jevne mellomrom slipper du kostnaden ved å ha en søppelcontainer stående.

Et års byggetid

Selv om en bruker egeninnsats til å spare penger er det viktig å huske på at også egeninnsats koster, spesielt om noe av det du jobber med går galt underveis.
Den uavhengige medlemsorganisasjonen Norsk standard, som har utarbeidet norske standarder for alt fra bygg- og anleggsbransjen til petroleum og IKT, anslår at en på en ordinær norsk enebolig bruker 40 dager med egeninnsats når en bygger hus. Byggetiden anslås å være et år.

Egennnsats som egenkapital

Egeninnsatsen kan også i noen tilfeller brukes som egenkapital. Per i dag er kravet at en må ha 15 prosent egenkapital for å kvalifisere for lån. Det betyr at man ved en kjøpesum på tre millioner må stille med minst 450 000 fra egen lomme. For mange, spesielt unge førstegangsetablerere, er dette en sum det kan være vanskelig å nå. Da er det lurt å tenke på alternative metoder for å sikre seg egenkapital, som for eksempel egeninnsats.Verdien av din egeninnsats kan regnes som en form for egenkapital, men dette må man avtale med banken sin. Merk at praksis her kan variere. Husbanken har for eksempel godkjent egeninnsats som egenkapital i en årrekke. Slik har mange fullfinansiert sine boliger innen 80 prosent låneverdi. 

Få kostnadsoverslag fra Hellvik Hus

Trenger du hjelp med å synliggjøre dine besparelser ved egeninnsats overfor banken kan husleverandøren, som oss i Hellvik Hus, være med å lage et kostnadsoverslag for boligen.  Slik får banken oversikt over verdiene, og du er nærmere å realisere boligdrømmen.

 

LES OGSÅ: Hvor mye kan jeg låne?