Klargjøring:

Byggesøknad

 

Byggesøknaden blir utarbeidet og sendt når kontrakten er underskrevet og underentreprenører er avklart. Vi ser til at alle nødvendige papirer er på plass og informerer deg om hva du må gjøre for å unngå forsinkelser i søknadsfasen

Mens vi venter på godkjenning fra kommunen tar du turen til kjøkkenleverandør, rørlegger og elektriker for å avklare detaljene rundt den delen av leveransen.