Hellvik Hus Søgne AS
Lohneveien 308, 4642 Søgne

Telefon: +47 38 05 40 40

hellvikhus.sogne@hellvikhus.no

Fakturaadresse

Postboks 984
4682 Søgne
e-faktura: fakturamottak@hellvikhus.no

Vårt salgskontor dekker
følgende kommuner:

Åseral, Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Søgne, Songdalen, Valle, Vennesla

Åpent:

Mandag - fredag kl. 07.30 - 15.30

Ansatte

 • Boligkonsulent

  Arne Vevling Sunde

  Tlf: 991 63 125

  Send e-post
 • Salgssekretær

  Hilde Lunde

  Tlf: 900 31 438

  Send e-post
 • Prosjektutvikler

  Svein K. Sekkingstad

  Tlf: 900 73 730

  Send e-post
 • Byggeleder

  Karl Petter Mæsel

  Tlf: 909 56 770

  Send e-post
 • Daglig leder HH Søgne Eiendomsutvikling AS og HH Søgne Prosjekt AS

  Håkon Hellvik

  Tlf: 905 27 130

  Send e-post
 • Daglig leder

  Terje Gyberg

  Tlf: 913 43 914

  Send e-post
 • Økonomisekretær

  Randi Rypestøl

  Tlf: 466 30 021

  Send e-post
 • Salgssekretær

  Anita Fast Skuland

  Tlf: 932 30 089

  Send e-post
 • Tegner

  Hilde Beate Vant Johansen

  Tlf: 922 17 609

  Send e-post
 • Tegner

  Vigdis Hansen

  Tlf: 466 30 020

  Send e-post
 • Boligkonsulent

  Sven Aksel Skårdal

  Tlf: 404 08 607

  Send e-post
 • Boligkonsulent

  Fredrik Ihlen

  Tlf: 466 30 016

  Send e-post
 • Byggeleder, trainee

  Vibekke Solås

  Tlf: 452 52 534

  Send e-post
 • Byggeleder

  Bård Jortveit

  Tlf: 958 11 963

  Send e-post

Her finner du oss!

 

Om oss

Hellvik Hus Søgne AS er en av 30 partnere i Hellvik Hus-kjeden. Vi tilbyr hus og hytter tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Vi er Sørlandets eldste husleverandør og har helt fra starten i 1961 samarbeid tett med Hellvik Hus. Bedriften omsatte i 2018 for 138 millioner kroner og har 37 dyktige og godt motiverte medarbeidere.

Kontoret i Søgne betjener Agder, fra Lindesnes i vest til Lillesand i øst. Våre kunder har gjerne tomt selv. Vi tilpasser da bygg, utforming, innhold og leveranseomfang etter kundens ønsker og behov.

Vi utvikler også egne tomter og områder. Har du en eiendom som du ønsker å utvikle til boliger eller hytter så kontakt oss og vi vil kunne tilby et konstruktivt og lønnsomt samarbeid