Informasjon

 

Innhold

Bolig 4A til 4D: 1. etasje: bod, wc, gang, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. 2. etasje: gang, bod, 3 stk. soverom og bad. 1 stk. parkeringsplass i carportanlegg (ca. 16 kvm).

Standard

Velkommen til Heggdalsveien 4!

KAMPANJE: VI GJØR DET ENKELT! 
- Vi aksepterer forbehold om salg av egen bolig. 
- Utbygger spanderer meglerhonorar ved salg av egen bolig. Gjelder kun meglerhonorar. Markedspakke, eierskifteforsikring og direkte utlegg kommer i tillegg.
- Vi tilbyr 1 time gratis med interiørkonsulent. La interiørkonsulenten anbefale hvordan du skal innrede din nye bolig. Evt. kan denne brukes ifbm. salget av din bolig.

Her kommer 5 fremtidsrettet og moderne rekkehus over to etasjer. Her har du alt på en flate, dvs. du kan bo bare i første etasje om nødvendig. Alle boligene leveres med soverom i hovedetasjen som standard.

Boligene ligger sentralt til, men likevel skjermet fra sentrumskjernen. Fra Heggdalsveien er det kun 4-5 minutters gåtur ned til Egersund sin koselige gågate med det meste av handel, kafèer og andre servicetilbud. Kort avstand til "Vannbassengane".

Boligene leveres klar til malerarbeid, med unntak av ferdigmalte vinduer og dører. Dvs. at innvendige vegger og himling blir levert med ubehandlet gips, klar for sparkling og maling i alle tørre rom. 

Oppvarming skjer gjennom Nibe F470R avtrekksvarmepumpe. Det er vannbåren varme i gulv på bad og wc. Det er mulig å få vannvarme i hele første etasje mot tillegg i pris. 

BOLIGENE KAN DU OGSÅ FÅ NØKKELFERDIGE - ta valgene sammen med megler/selger for en skreddersydd bolig. Se ellers også vedlagt priseksempel for ferdig bolig. 

Kjøkkentegninger kan fås på forespørsel.

Parkering (ca. 16 kvm) i felles carport anlegg.

Gravearbeid er igangsatt.

Beliggenhet

Velkommen til Heggdalsveien 4!

Her kommer 5 fremtidsrettet og moderne rekkehus over to etasjer. Boligene har også mulighet for å få alt på en flate. Dvs. at det blir et fjerde soverom i stuen i første etasje. 

Boligene ligger sentralt til, men likevel skjermet fra sentrumskjernen.
Fra Heggdalsveien er det kun 4-5 minutters gåtur ned til Egersund sin koselige gågate med det meste av handel, kafèer og andre servicetilbud. Matbutikk, treningssenter, lege mm. finner du i Spinnerigården. AMFI Eikunda ligger også innen kort gå- eller kjøreavstand. Rekreasjonsområdet "Vannbassengane" ligger innen kort avstand. Området byr på opplyste og gruslagte turløyper, badevann, grillområde, treningsapperat, volleyball- og fotballbane. 

Av offentlig kommunikasjon er det kort gåavstand til bussholdeplass. Togstasjonen ligger en ca. 3 min kjøretur unna.

Adkomst

Fra Egersund sentrum kjør gjennom Mosbekk og ut Sokndalsveien. Ta andre avkjørsel til venstre, opp Heggdalsveien. Så første til venstre igjen. Prosjektet ligger på venstre side. Tomten er merket med til salgs.

Tomten

Tomten opparbeides ihht. vedlagt situasjonsplan. Asfalt legges på vei og parkeringsplass. Arealet rundt boligen leveres avsinglet. Tomten leveres med matjord som sås med plenfrø. Støttemurer oppføres med lødd stein. 

Felles lek- og oppholdsareal leveres gruset og med sådd jord ihht. situasjonskart. Leveres med benk og sandkasse. 

Se vedlagte vedtekter med privatrettslig avtale om disponering av utearealet. De miderste seksjoner har gangrett, det må ikke anlegges hekker, gjerde etc. slik at denne gangretten blir forhindret. Det skal ikke parkeres på østsiden av boligene.

Diverse

Prospektet m/vedlegg er godkjent av selger.

Omkostninger Prosjekt

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi, tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-, Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525,- og Grunnbok kr. 172,-. Omkostninger for hver seksjon utgjør kr. 26.222,-.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.
P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 1.000.000,- for hver seksjon.

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas også forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

Betalingsplan

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen og omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Utbygger

Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS orgnr.: 967235806.

Eiendom

Prosjekt Heggdalsveien 4, 4370 EGERSUND 
gnr. 13, bnr. 327 snr. 1-5 i Eigersund kommune

Bodplasser og parkering

Det medfølger en stk. parkeringsplass i parkeringsanlegg. Se ellers vedlagt seksjonering og vedtekter for hvilken fordeling det er på boder, parkeringsplasser, uteområde mm.

Bebyggelse

Byggetrinn omfatter en sammenhengende rekkehus bebyggelse med til sammen 5 boliger og et underjordisk garasjeanlegg. Boligene blir bygget av tre på støpt ringmur.
Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse datert: 19.11.15.

P-rom

P-rom: 
Bolig 4A til 4D: 1. etasje: wc, gang, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. 2. etasje: gang, 3 stk. soverom og bad.

Rominndeling og arealer er hentet fra vedlagt plantegninger.

Felleskostnad

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene.

Månedelige fellesutgifter er fastsatt på konstituerende sameiermøte. Fellesutgiftenes grunnlag blir satt ut fra kostnadene på f.eks: kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert.
Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Hver enhet har en sameierbrøk på 1/5.

Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk.

Utleie

Enhetene har ikke egen utleieenhet. Det er ikke kjent at det foreligger offentlig- eller privatrettslige regler som er til hinder for at hver enkelt enhetene leies ut i sin helhet. Sameiet kan vedta begrensninger på utleie.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1101
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 327

Finnkode: 80983825

Mer info på finn.no

Interiør

Området

Kart