Informasjon

 

Primær rom:
Underetasje: gang og kontor.
1. etasje: 3 stk. soverom, bad/vaskerom og gang.
2. etasje: wc, stue med åpen kjøkkenløsning. 
3. etasje: gang.
Primær areal: 127,7 kvm. 

Bruksareal:
Underetasje: bod, garasje, gang og kontor.
1. etasje: 3 stk. soverom, bad/vaskerom og gang. 
2. etasje: wc, stue med åpen kjøkkenløsning. 
3. etasje: gang, 2 stk. kott og 18 kvm. takterrasse.
Markterrasse.
Bruksareal: 157,7 kvm. 

Arealer og rominndeling er hentet fra vedlagte plantegninger. Erfaringsvis forekommer noe arealavvik ved senere oppmåling.


Standard
Velkommen til Galeasveien!
TO FØRSTE KJØPERENE FÅR MØBELPAKKE FRA BOHUS TIL EN VERDI AV KR. 30.000,-.
Vi har for salg 4 stk. prosjekterte eneboliger som går over 4 etasjer med bla. integrert garasje, 3 soverom, 18 kvm. takterrasse og stor markterrasse.
Boligene bygges ihht. TEK10 og leveres klar til overflatebehandling. Se vedlagt leveransebeskrivelse, romskjema og tilvalgsliste i prospektet. 
Tomten opparbeides i henhold til situasjonsplan med ferdigplen og asfalt. Nødvendige små støttemurer oppføres med lødd stein, noen justeringer i forhold til situasjonskartet kan forekomme. Areal under terrasse og bak boligene leveres avsinglet. Støttemur mellom boligene leveres i betong.
Kjøkken leveres fra Drømmekjøkkkenet, tegninger kan fås på forespørsel til megler. 
Bad/vaskerom leveres med gips på vegg og med varmekabler i støp gulv. Membran, fliser og/eller baderomsplater kan leveres som tillegg, se tilvalgsliste. 
Ellers kan følgende nevnes:- Leveres med stålpipe.- Varmekabler på gulv på bad/vaskerom.- Balansert ventilasjon med varmegjennvinner.- Leveres med stålpipe. OBS: vedovn er ikke med i leveransen da det i dette tilfellet ikke er krav til det.

Beliggenhet

Området er særdeles barnevennlig med kort gåavstand til butikk, barnehager, skoler, kirke, idrettsanlegg og busstopp. Badevannet eller skøytevannet "Graudgramsen" ligger ca. 1 min. gange fra huset. Videre er det gåavstand til "Hålå" fotballanlegg med badevann på litt i overkant av 5 min.

Adkomst
Kjør til Eigerøy og ta til venstre i rundkjøring etter broen. Kjør til butikken og ta inn på Uførfjellveien. Ta deretter første til venstre og følg veien innover mot Graudgramsen og Vadlåsen. Før bakken, ta inn til høyre på Galeasveien. Prosjektet ligger på venstre side.

Tomten
Tomtestørrelser hentet fra vedlagt situasjonskart:
Galeasveien 4 - 284 kvm. 
Galeasveien 6 - 272kvm. 
Galeasveien 8 - 317kvm. 
Galeasveien 10 - 394 kvm. 

Tomtene er pt. ikke skilt ut fra hovedeiendommen slik at noe mindre areal avvik vil erfaringsvis forekomme. T
omtene blir målt opp og skilt ut før overtakelse.

Diverse

Prospektet med vedlegg er godkjent av selger.

Omkostninger Prosjekt
Priser:Galeasveien 4 - kr. 3.490.000,- samt avgifter som vist under.Galeasveien 6 - kr. 3.390.000,- samt avgifter som vist under.Galeasveien 8 - kr. 3.390.000,- samt avgifter som vist under.Galeasveien 10 - kr. 3.450.000,- samt avgifter som vist under.
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi kr. 12.500,-.Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-.Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525,-.Panteattest kr. 172,-.Totalt: 13.722,-.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig. Den er kr. 500.000,-.
Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.
BetalingsplanKr. 50.000,- betales senest 14 dager etter kontraktsinngåelse forutsatt at utbygger har utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.Restkjøpesummen omkostninger og evt. tilvalg betales ved overtagelse.Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Utbygger
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS v/ Kim Kenneth Årstad.


Eiendom
Tomtene skal utskilles fra eiendommen gnr. 7 bnr. 884 i Eigersund kommune. Se vedlagt situasjonskart.

Bebyggelse
4 stk. prosjekterte eneboliger i rekke.

Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse.

Felleskostnad
Ingen.

Finnkode: 115146130

Mer info på finn.no

Kart