RoaldHus AS
Nørestranda 45, 6040 Vigra

Telefon: +47 70 18 94 00

roaldhus@roald.no

Vårt salgskontor dekker
følgende kommuner:

Ålesund, Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Ørskog, Ørsta, Rauma, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rindal, Sandøy, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll

Åpent:

Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00

Ansatte

Her finner du oss!

 

Om oss

RoaldHus har vore eit begrep innan husbygging på Sunnmøre heilt sidan 1975. Hussystemet vart utvikla og produsert av Sverre Roald AS. Vi har gjennom alle desse åra lukkast i å få hundrevis av nøgde huskundar som er gode ambassadørar for vårt firma. I 2003 la vi dette hussystemet til side, då vi fann tida moden til å knyte oss til ei større huskjede som la vekt på dei same verdiane som har vore grunnsteinen for den suksessen RoaldHus har vore. Etter grundige vurderingar fall valet på HellvikHus

Som husleverandør set vi kvalitet i høgsetet og at husa vert bygd for å tilfredsstille dei ønskjer og behov våre kundar har. Vi bygg husa på lange tradisjonar og leverer frittliggande einebustader og hytter av høg kvalitet. I nært og godt samarbeid med vår søsterbedrift XL Bygg Roald, Sverre Roald AS.

Sunnmørsk byggeskikk har lang tradisjon i å framskaffe bustadhus med fornuftig planløysing og god utforming. Saman med vår samarbeidspartner, HellvikHus, held vårt firma på denne tradisjonen, og tilbyr deg eit moderne kvalitetsprodukt som du vil ha glede av i mange, mange år framover.