Mango Mango
BRA: 61,2m2 Sov: 2
Eplehage Eplehage
BRA: 192,5m2 Sov: 4
Morgengry Morgengry
BRA: 188,7m2 Sov: 5
Arvesølv Arvesølv
BRA: 237,9m2 Sov: 4
Fryd Fryd
BRA: 210,3m2 Sov: 4
Alle' Alle'
BRA: 201,3m2 Sov: 4
Paradis Paradis
BRA: 154,3m2 Sov: 5
Herskapelig Herskapelig
BRA: 251,6m2 Sov: 5
Perlemor Perlemor
BRA: 142,6m2 Sov: 4
Idyll Idyll
BRA: 134,3m2 Sov: 3
Solgløtt Solgløtt
BRA: 186,5m2 Sov: 4
Fredag Fredag
BRA: 196,9m2 Sov: 4
Helgero Helgero
BRA: 183,6m2 Sov: 4
Peiskos Peiskos
BRA: 167,5m2 Sov: 5
Rosmarin Rosmarin
BRA: 226,1m2 Sov: 5
Hjerterom Hjerterom
BRA: 139,6m2 Sov: 4
Himmelblå Himmelblå
BRA: 101m2 Sov: 3
Harmoni Harmoni
BRA: 135,1m2 Sov: 3