Informasjon

Beliggenhet

Velkommen til Skiringssalveien 72!
Her tilbyr vi i Hellvik Hus to ”nøkkelferdige”, store og innholdsrike eneboliger med mulighet for garasje, med gode solforhold og nærhet til Bugårdsdammen – et populært friluftsområde med lekeplass,akebakke, andedam,
opplyste turløyper og store gressletter.

Boligene er beliggende langs Skiringssalveien, med ca. 2 km inn til hjertet av Sandefjord sentrum med alle
sentrumsfunksjoner. De ligger i nærhet til både dagligvarebutikker, helsetilbud og fritidstilbud.
Nærmeste skoler er Virik barneskole, Bugården ungdomsskole og Sandefjord VGS.

Tomten

Selveier tomt som seksjonseierne sammen eier med en halvpart hver. Seksjonseierne disponerer selv det uteområdet som tilfaller den enkelte naturlig ifht. opparbeidelsen. Seksjonseierne vil bli tildelt hver sin ideelle andel, og står dermed sammen ansvarlig for vedlikehold av adkomstvei og vann/avløp fra egen bolig frem til kommunalt tilknytningspunkt. Seksjonseierne vil stå fullt ansvarlig for egen byggemasse, og kan disponere fullt og helt over denne.

Leveransebeskrivelse

Oppføring av to nøkkelklare eneboliger av typen Mandel.
– se situasjonskart for illustrasjon av plassering.
Hver av eneboligene vil bli overlevert med asfaltert adkomst/gårdsplass, sådd gressplen og med mulighet
for egen garasje. Eneboligene blir oppført i isolert bindingsverk av tre på støpte såler.

Boligene blir oppført etter TEK 10 (Teknisk forskrift), datert juli 2016.

Grunnarbeid og utendørsanlegg:
Tomten opparbeides i henhold til situasjonsplan. Areal rundt boligen leveres med asfaltert adkomst og gårdsplass – iht. situasjonsplan. Tomten planeres med jord som sås med plenfrø. Event. nødvendige støttemurer oppføres.

Betongarbeid:
Såle: armert ringmur i 45 cm ringmurselementer. Støpt plate 10 cm med 25 cm isopor og 0,20 plast. Radonsperre/membran monteres. Muring av ett-løps ventilert Icopal pipe inkl. nødvendig puss og beslag.
Ovn er ikke medberegnet, men kan etter avtale monteres. Flislegging av gulv i alle våtrom samt entrè.

Tømmerarbeid:
Boligen oppføres med 20 cm yttervegger som kles innvendig med sparklede og malte gipsplater, og utvendig med 2-strøks malte kledningsbord. Grunnet fremføring av tekniske installasjoner kan det forekomme innkassinger der det måtte være nødvendig. På bjelkelag monteres det gulvsponplater og 1-stavs eikeparkett. I himling monteres det sparklede og malte gipsplater. Yttertak isoleres forskriftsmessig. Listverk i tak, gulv og rundt dør/vindu leveres ferdig sparklet og malt.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal iht. tegning. Spesifisert leveranse inkl. hvitevarer kan fås ved henvendelse til boligkonsulent.

Dør og vinduer:
Vinduer og balkongdør leveres ferdig malt fra NorDan. Hoveddør og innerdører leveres med karm i hvit utførelse ferdig listet.

Tak- og terrassetekking:
Tak tekkes med undertak og dobbel-krommet takstein.

Malerarbeid:
Leveres iht. romskjema. Ta kontakt med boligkonsulent for andre alternativer.

Våtrom:
Våtrom leveres flislagt med prosjektflis 197x197 på gulv samt sokkelflis. På vegger blir det montert Fibo
baderomsplater. I himling sparklede og malte gipsplater. Porsgrunn Trevi basic klosett.
Bad i 1. etasje: 1 stk 60 cm Linn Hilde høyglans innredning, 1 stk. Linn Hilde 60 cm speil med aluramme og
LED-belysning samt 1 stk. Macro Fjord 90x90 dusjkabinett.
Bad i 2. etasje: 1 stk 120 cm Linn Hilde høyglans innredning, 1 stk. Linn Hilde 120 cm speil med aluramme med
LED-belysning samt 1 stk. Macro Fjord 90x90 dusjkabinett.

Romsjema:
GULV - VEGGER - HIMLING

Stue: Eik parkett - Gips/males - Gips/males
Kjøkken: Eik parkett - Gips/males - Gips/males
Soverom: Eik parkett - Gips/males - Gips/males
WC/dusj: Flis - Fibo baderomsplater - Gips/males
Bad: Flis - Fibo baderomsplater - Gips/males
Vaskerom: Flis - Fibo baderomsplater - Gips/males
Entré: Flis - Gips/males - Gips/males
Arbeidsrom: Eik parkett - Gips/males - Gips/males
Bod: Eik parkett - Gips/males - Gips/males

Oppvarming:
Varmekabler i gulv på bad, WC/dusj, vaskerom og entrè. Øvrige rom leveres uten oppvarming.

Garasje/Biloppstillingsplasser:
Som tilvalg er det mulighet for oppføring av garasje. Biloppstillingsplasser i gårdsplass.

Salgsbetingelser og Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført mindre endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle
endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for
pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag
i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova §9 og §42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger
når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova §47.

Matrikkelinformasjon, Arealer og Priser

Kommunenr.: 0710
Gnr.: 120
Bnr.: 209
Snr.: 1 og 2

Boligens arealer:
Bruttoareal: 213m2
Bruksareal: 173m2
P-rom: 167m2

Boligens areal har følgende fordeling:

1. etasje:
Entrè - 12,6m2
Stue - 28,5m2
Kjøkken - 18,7m2
Vaskerom - 9,2m2
Arbeidsrom/allrom - 13,5m2
Wc/dusj - 3,7m2

2. etasje:
Stue - 24,1m2
Bad - 8m2
Sov 1 - 15,5m2
Sov 2 - 13,2m2
Sov 3 - 10,1m2
Sov 4 - 10,1m2
Bod - 3,9m2

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir boligens gulvareal med utvendige vegger.
BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod.
P-rom arealet angir boligens bruksareal av primærdel.

Priser og kostnader:
Pris pr. bolig: kr 5.390.000,-.
Derav tomteverdi: kr 950.000,-
Dokumentavgift på tomteverdi 2,5%: kr 23.750,- pr. enhet.

Tinglysningsgebyr for skjøte, samt eventuelt tinglysning av pantedokument: kr 1.050,-

Oppgjørsform:
Depostitum på 10% av kontraktssummen betales ved signering av kjøpsbekreftelse og blir stående på klientkonto. Resterende kjøpesum + omkostninger forfaller til betaling før overskjøting.

Ved ønske om komplett prospekt eller andre forhold om eiendommen som ikke fremkommer i denne annonse ta kontakt med boligkonsulent Raymond Nelissen på telefon 91 64 79 55 eller på epost til raymond.nelissen@betonmast.no

Finnkode: 136702172

Mer info på finn.no

Kart