Pris4 150 000,- + omk
Bruksareal bolig160,3 m2
Antall soverom4
Energikarakterc
BoligtypeEnebolig

Bestill salgsprospekt

X

Jeg godtar lagring og behandling av mine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen.

Er du på utkikk etter en helt ny bolig i et sentralt og hyggelig område? Strømdal Gård er et nytt og moderne boligprosjekt beliggende på Strømdal i Skien. Prosjektet består av 2 frittliggende eneboliger og 6 eneboliger i rekke samt 6 selveierleiligheter
Her får du flotte boliger med god standard og funksjonelle planløsninger. Det blir opparbeidet et fint uteområde med lekeplass som passer ypperlig for deg med familie.

Boligene blir oppført i et rolig og attraktivt boligområde på Strømdal med nærhet til det du trenger for en enklere hverdag. Her har man kort vei til barnehage, Kollmyr barneskole, matbutikker m.m. Er du glad i å gå tur i skog og mark så er ikke Gulsetmarka langt unna – et fint område både sommer og vinter.

Innhold selveierleilighet – salgstrinn 2
Entre, åpen stue- og kjøkkenløsning, bad/vaskerom, 2 soverom, bod og sportsbod.

Mer om prosjektet

Beliggenhet
Eiendommen har en sentral og meget attraktiv beliggenhet på Strømdal like utenfor sentrumskjernen i Skien hvor du finner et bredt utvalg av servicetilbud og fasiliteter. Rett i nærheten ligger Gulsetsenteret med det meste man trenger for en enklere hverdag. Det er kort avstand til barnehage, Kollmyr barneskole, Gulset ungdomsskole samt Gulsethallen med idrettsanlegg og svømmehall.

Er du glad i å gå tur i skog og mark så er ikke Gulsetmarka langt unna – et fint område både sommer og vinter. Her finner du flotte turområder samt bademuligheter i Åletjern og Tvittingen. På vinterstid er det oppkjørt lysløype, hoppanlegg (helårs) og akebakker.

Adkomst
Kjør i retning Gulset. Følg Skotfossvegen og videre inn på Gulsetringen, når du kommer på toppen av Vadrettebakken tar du første til høyre inn ved dyreklinikken og til høyre ved neste avkjørsel. Boligene vil ligge på venstre side.

Byggemåte og standard

Grunnarbeid, utendørsanlegg
Tomten opparbeides i henhold til situasjonsplan. Tomten planeres med jord som sås med plenfrø. Nødvendige støttemurer oppføres. Gårdsrom asfalteres iht. situasjonsplan.

Konstruksjon
Bygningene oppføres i tre på støpt plate. Alle konstruksjoner tilfredsstiller krav til brannsikkerhet og lyd.
Betongarbeidene utføres iht. til tegninger. Alle synlige betongoverflater leveres ubehandlet.(Endringer kan forekomme.)

Fasader / yttervegger
Boligen oppføres med 20 cm yttervegger som kles innvendig med gips som males i lysefarger (kun 3 farger) og utvendig med fabrikksmalt kledning med ett toppstrøk på plass med farge hvit og mørk grå. Yttertak isoleres forskriftsmessig og kles innvendig med gips.
Innvendige overflaterInnvendige vegger kles med gips som males i lyse farger (kun 3 farger) Grunnet fremfæring av tekniske installasjoner kan det forekomme innkassinger. På bjelkelag monteres det gulvsponplater og 14mm eikeparkett – 3 stavs hvitpigmentert, gips i himling som males. Yttertak isoleres forskriftsmessig og kles innvendig med gips. Listverk i tak, gulv og rundt dør/ vindu leveres fabrikkbehandlet hvit (synlige spikerhull/gjæringer). Rekkverk leveres i glass og tre iht. tegning.

Bad/ vaskerom leveres flislagt med prosjektflis 197×197 på gulv og Fibo Marcato Denver white 3091 M63 HG baderoms plater på vegg.

Tak – og terrasse tekking
Tak og terrasser tekkes med asfalt takbelegg.

Dør og vinduer
Vinduer og balkongdør leveres ferdig malt i mørk grå både utvendig og innvendig.Hoveddør leveres av type Bygg 1 Sola, hvit.Innerdører leveres Bygg 1 Base 1, hvit, kompakte med hvit karm med dempelist.

El-installasjon og el-anlegg
Det leveres elektrisk opplegg i henhold til NEK400-2014. 2 stk. utelamper, 1 stk. brannvarslere og ringeanlegg.

Røranlegg
Det installeres opplegg i henhold til gjeldende forskrift. Utstyr som leveres er varmtvannstank 200 ltr., standard toalett type Porsgrund Trevi Basic med sete, (ikke vegghengte), 1 stk. 90 cm. badromsinnredning type Linn Sara, hvit matt med heldekkende servant, speil og lysarmatur. Dusjkabinett type Macro Fjord 90x90cm. vegger er medregnet og Noha husbrannslange.

Oppvarming
Varme kabler i gulv på bad og entrè. Øvrige rom leveres uten oppvarming.

Kjøkken
Kjøkken innredning iht. tegning, fås ved henvendelse til selger. Type Strai kjøkken uten hvitevarer.

Bad
Baderomsinnredning type Linn Sara, matt med heldekkende servant, speil og lysarmatur.
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK’10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Forventet fremdrift
Strømdal Gård består av totalt 14 boenheter. Prosjektet vil bli delt inn i tre salgstrinn.
Salgstrinn 1 består av to frittliggende eneboliger samt to eneboliger i rekke. Byggestart er igangssatt på to eneboliger i rekke. Det tas forbehold om igangsettelsestillatelse samt tilfredsstillende salg for videre bygging.
Salgstrinn 2 som dette prospektet gjelder for, består av 6 selveierliligheter. Det tas forbehold om tilfredsstillende salg av minst 3 leiligheter, samt finansiering av prosjektet, før byggingen kan igangssettes. Videre er byggestart avhengig av at igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene.
Salgstrinn 3 består av fire eneboliger i rekke. Salgstrinn 1 og 2 må ferdigstilles og selges før byggetrinn 3 påbegynnes.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid (herunder endringsmeldinger, seksjonering mv), og eventuell justering i fremdriften for overtagelse og innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

Areal
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal
Eiet tomt på ca. 1228 m² som skal eies av sameiet. Tomten opparbeides i henhold til situasjonsplan. Areal rundt boligen leveres avsinglet og tomten planeres med jord som sås med plenfrø. Nødvendige støttemurer oppføres. Gårdsrom asfalteres iht. situasjonsplan.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
I tillegg vil hver av eiendommene få sin andel (1/14 i realsameie) i fellesareal på gnr. 1, bnr. 828 og 884. Felles eiet tomt på ca. 766 m².
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Parkering
Parkering på egen gårdsplass. Det vil bli mulighet for kjøp av carport.

Boder
Det medfølger utvendig sportsbod til alle enhetene.

Internett/TV
Det vil bli lagt opp til fibernett til vegg.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det etableres separat avtrekk for kjøkkenventilator.

Tilvalg
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsliste som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
Utbygger kan uten forhåndsvarsel gjøre mindre endringer av konstruksjon eller materialvalg med likeverdige løsninger eller materialer, uten at kontraktsummen endres.
Andre utførelser eller leveranser enn beskrevet standard, kan føre til tillegg i leveringstid eller pris. Endringer utover standard leveranse skal være skriftlig avtalt i kontrakt eller endringsmelding. Det kan gis begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Selger/entreprenør vil utarbeide en tilvalgsbeskrivelse som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgslisten vil inneholde opplysninger om priser, frister for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Det gjøres oppmerksom om at entreprenøren kan avslå enkelte ønsker om tilvalg/endringer utover tilvalgslisten hvis ønsket endring hindrer deres fremdrift i byggeprosessen.
Etter oppstart vil det gis frister for tilvalg og endringer. Dersom kjøpsavtale inngås etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette avtales skriftlig med selger.Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere.

FDV-dokumentasjon
Alle kjøperne vil ved overtagelsen få tildelt FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er brukt i leiligheten. De vil også få en oversikt over kontaktpersoner/firmaer som er ansvarlig for de ulike arbeider og vedlikehold.

Fellesarealer
Beboerne i Strømdal Gård har felles drifts- og vedlikeholdsansvar for felles adkomstvei, gjesteparkering, felles utvendig lek- og oppholdsareal. Felles lekeplass leveres innegjerdet, gruset og med benk, sandkasse og huskestativ.

Utomhusarealer
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser
Priser og omkostninger fremgår av egen prisliste. Selger kan til enhver tid endre prisene på usolgte boliger.
Stipulerte felleskostnaderFelleskostnader er ikke fastsatt (antatt kr 19,- pr m² BRA, pr mnd). Disse skal i hovedsak dekke sameiets drift av fellesarealer, snøbrøyting, gressklipping, strøing osv. Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Det er forutsatt at den enkelte eier sørger for egen innboforsikring av sin seksjon.
Utbygger forbeholder seg retten til å inngå avtale om forretningsførsel, for inntil de 2 første år etter innflytting/ stiftelse av sameiet.
Det oppfordres til at kjøper innbetaler en oppstartskapital til sameiet for å tilføre sameiet likviditet i startfasen. Antatt størrelsesorden ca. kr. 5.000 -10.000,-. Beløp vil bli fastsatt på stiftelsesmøtet for sameiet. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
Kommunale avgifterKommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor.
Da boligene selges som nybygg under oppføring er det ikke mulig å angi boligens kommunale avgifter. Kommunale avgifter beregnes ogfastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. For nærmere informasjon vises det til Skien kommunes betalingssatser (dog vil disse kunne bli endret av kommunen innen overtagelse).

Eiendomsskatt
Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomsskatt i Skien kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 3,35 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Sameiet
Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
VelforeningDersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter
Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt iht. sameiet husordensregler, så lenge dette ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Utleie
Leilighetene kan fritt leies ut.

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser
Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Eiendommens betegnelse
Leiligheten skal bygges på gnr. 1, bnr. 901, 902 og 903.
Bygget skal seksjoneres og hver leilighet vil få et eget seksjonsnummer mellom 1 – 2.

Vei/vann/avløp
Eiendommene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei inn til feltet, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen er regulert til bolig ihht. reguleringsplan «Mindre endring av områdene B1-1 og B1-2 i reguleringsplan Strømdal gård, egengodkjent 18.05.06» med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel
Det er ikke konsesjon eller odel på eiendommen.

Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Forbehold
Det tas forbehold om tilfredsstillende salg av minst 3 leiligheter, samt finansiering av prosjektet, før byggingen kan igangssettes.
Øvrige forbeholdSelger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.
Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.
Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.
Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

 

Kontakt oss

Våre kontaktpersoner:

Send forespørsel:

X

Jeg godtar lagring og behandling av mine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, men vennligst ikke skriv inn personlig eller sensitiv informasjon i dette feltet.

Litt om deg ..