FASE 1

FASE 2: Forberedelse til bygging

 • 6. Avklare underleverandører

  Før det kan sendes inn byggesøknad må vi sammen avklare hvilke underleverandører som skal delta i  byggeprosjektet. Noen under- leverandører inngår i vår leveranse, mens noen må du innhente pristilbud fra og signere avtale med.

 • 7. Byggesøknad

  Byggesøknaden blir utarbeidet og sendt når kontrakten er underskrevet og underentreprenører er avklart. Vi ser til at alle nødvendige papirer er på plass og informerer deg om hva du må gjøre for å unngå forsinkelser i søknadsfasen. Mens vi venter på godkjenning fra kommunen tar du turen til kjøkkenleverandør, rørlegger og elektriker for å avklare detaljene rundt den delen av leveransen.

 • 8. Klargjøring for bygging

  Før vi kan starte byggingen må hele leveransen og underentreprenører være avklart, byggesøknad fra kommunen må være godkjent og trekantmøte være avholdt.

 • Trekantmøte. Foto

  9. Trekantmøte

  Tiden er inne for å ta de siste valg og avgjørelser angående endringer og produktvalg. Det må være gjort i et forberedende møte før en kan avholde trekantmøte.  På trekantmøte treffer du byggelederen som vil være ansvarlig for selve byggingen av boligen din. Han gjennomgår hele prosjektet, leveransen og fremdriftsplanen med deg, slik at det er felles forståelse og et godt grunnlag før en starter selve byggingen.

FASE 3: Bygging

 • Hellvik Hus hjelper deg med byggeprosessen. Foto

  10 Bygging

  Nå starter prosessen med å gjøre drømmen om til virkelighet. Byggingen skrider frem gjennom milepæler, fra oppstart, tett bolig, underentreprenører og malingsarbeider.

 • Oppstart

  11. Oppstart

  Etter at trekantmøtet er avholdt og arbeidstegninger foreligger, kan grunn og betongarbeid starte. Når dette er gjort er det tid for første møte med byggeleder på byggeplass.

 • Tett bolig. Foto

  12. Tett bolig

  Når byggearbeidene har startet, er det en klar prioritet å få boligen reist og tettet så raskt som mulig. Byggeleder vil invitere dere til møte og gir oppdatering på prosjektet.

 • 13. Underleverandører

  Når det innvendige arbeidet er kommet så langt at det nærmer seg tid for rørlegger og elektriker, er det duket for neste milepælmøte. Dere er velkomne til å møte i boligen sammen med byggeleder, rørlegger og elektriker for en gjennomgang.

 • Befaring malingsklart. Foto

  14. Befaring malingsklart

  Byggeleder inviterer til besiktigelse av boligen når innvendig platekledning er montert. Da kan malerarbeidet starte

FASE 4: Ferdig bolig

 • Befaring før overlevering. Foto

  15. Befaring før overlevering

  Byggeprosjektet går inn i siste fase. Før vi overleverer deg boligen gjennomfører byggeleder en forhåndsbefaring sammen med dere for å forsikre oss om at boligen har blitt som forventet og at alt er som det skal være.

 • Overlevering. Foto

  16. Overlevering

  Det er alltid en stor dag når huset står ferdig og dere skal flytte inn. Ferdigattest er det formelle grunnlaget for å flytte inn. Under overleveringen er byggeleder, og som oftest også selger, til stede sammen med dere. Dere får utlevert nøkler og en FDV-perm, som er en «bruksanvisning» for huset.

 • Bygge bolig? Foto

  17. Ettårskontroll

  Etter at dere har bodd i huset i ett år, tar vi kontakt for en ny befaring, for å forsikre oss om at alt fungerer slik det skal.

Kontakt oss

Send forespørsel:

X

Jeg godtar lagring og behandling av mine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, men vennligst ikke skriv inn personlig eller sensitiv informasjon i dette feltet.

Litt om deg ..